Usługi pielęgniarskie, opieka nad chorym

opieka pielęgniarska ŁódźNasza oferta skierowana jest do wszystkich pacjentów chcących otrzymać fachową opiekę pielęgniarską w swoim domu lub we wskazanym miejscu. Możemy objąć opieką całą Państwa rodzinę bądź pojedynczego pacjenta. Staramy się dojechać wszędzie i o dogodnej dla Państwa porze. Szczególną opieką obejmujemy seniorów, którym chcemy poprawić jakość życia i pomóc w codziennej walce z dysfunkcjami, niepełnosprawnością związaną z wiekiem i chorobami. Proponujemy Państwu jednorazowe usługi pielęgniarskie w celu wykonania zabiegu jak również kompleksową profesjonalną opiekę pielęgniarską całodniową, całodobową a nawet miesięczną. Oferowana opieka domowa i opieka nad chorym może być sprawowana w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.

Pomagamy w zakupie lub wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego. Wskazujemy drogę gdzie możecie Państwo uzyskać specjalistyczna pomoc i leczenie. Dzięki firmom współpracującym z nami możemy zaoferować Państwu pełną diagnostykę krwi, moczu czy kału a także wymazy, posiewy z ran 24 godziny na dobę. Pobrany materiał zawozimy do badań a w niedługim czasie pojawiamy się z powrotem w Państwa domu z wynikami przeprowadzonej diagnostyki.

Organizujemy zabezpieczenia pielęgniarskie imprez, event-ów i innych spotkań grupowych.


Opieka pielęgniarska obejmuje min.:

 • ocena jakości życia osoby starszej i zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc pielęgniarki;

 • zabiegi – zastrzyki, cewnikowanie, opatrunki, lewatywy;

 • badania laboratoryjne krwi, moczu, kału, wymazy;

 • stosowanie skutecznych metod i technik karmienia oraz nawadniania chorych;

 • podejmowanie interwencji, zgodnie z przyjętymi standardami w przypadku niepokojących objawów związanych z farmakoterapi;

 • zapewnie zaopatrzenie chorego na cukrzycę w środki pierwszej pomocy cukrzycowej;

 • wykonywanie badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania objawów powikłań choroby;

 • wskazywanie błędów w bezpieczeństwie warunków otoczenia chorego w celu zapobiegania urazom i infekcjom;

 • racjonalne planowanie wysiłku fizyczny chorego;

 • łagodzenie, eliminowanie dolegliwości bólowych chorych z wykorzystaniem środków farmakologicznych, technik ułożenia chorego, elementów masażu i środków przeciwzapalnych;

 • zastosowanie środków farmakologicznych w eliminacji bólu - modyfikowanie dawki leku, sposobu i drogi podawania;

 • zapobieganie zmianom patologicznym skóry i błon śluzowych;

 • zaopatrywanie odleżyn, odparzeń i innych trudno gojących się ran;

 • stosowanie ćwiczeń usprawniających w celu zapobiegania skutkom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia i poprawy koordynacji ruchów;

 • zapobieganie zaostrzeniu się objawów poprzez eliminację czynników wyzwalających nawrót choroby przewlekle postępującej;

 • podejmowanie działań w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny;

 • nauczanie chorego obsługi protezy oraz korzystania z protez;

 • nauczanie i wspomaganie chorego w korzystaniu z gorsetu ortopedycznego oraz innego pomocniczego zaopatrzenia ortopedycznego;

 • ocenianie stanu świadomości oraz wydolności układu krążenia i oddychania chorego z zaburzeniami neurologicznymi przy pomocy dostępnych metod;

 • ocenia i monitorowanie prawidłowości zastosowania wyciągu;

 • łagodzenie i eliminowanie lęku chorego;

 • zapewnianie warunków i zachęcanie chorego do podejmowania różnych form aktywności życiowej;

 • edukacja chorego - z ograniczoną sprawnością - samoobsługi w czynnościach codziennych;

 • stosowanie techniki psychoterapii elementarnej, podtrzymującej;

 • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji.

 • Inne usługi pielęgniarskie według zapotrzebowania chorego


Dane Kontaktowe
D&J MEDICA
Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo
e-mail: kontakt@djmedica.pl
tel: +485O4182458